bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach

 

Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetowej

20.11.2015

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

20.11.2015

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022”

Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

16.11.2015

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek na terenie miasta i gminy Łazy

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

16.11.2015

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej  w Niegowonicach

OBWIESZCZENIE

12.11.2015

Obwieszczenie Burmistrza Łaz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łazy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Opublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 02.09.2010
Dokument oglądany razy: 335 438