bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach

 

Aktualności

Obwieszczenie Burmistrza Łaz

30.10.2014

Obwieszczenie Burmistrza Łaz zawiadamiające, że w dniu 28.10.2014r. wydane zostało Postanowienie Nr WK-OŚ.0724.1.2.2014 dot. zaopiniowania wniosku Państwowego Instytutu Geologicznego

Ogłoszenie w sprawie kursowania autobusu

29.10.2014

w dniu 1 listopada 2014r. na linii GRABOWA – ŁAZY – ROKITNO SZLACHECKIE

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

29.10.2014

Przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości o nr działki 2513 w Niegowoniczkach.

Zawiadomienie

24.10.2014

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Łazy - etap II".

Obwieszczenie Burmistrza Łaz

24.10.2014

Obwieszczenie Burmistrza Łaz z dnia 23.10.2014r. dotyczące wydania przez Burmistrza Łaz Postanowienia z dnia 22.10.2014r. Nr WK-OŚ.6220.2.4.2014.K o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Łazy - etap II".

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Łazach w dniu 31.10.2014 r.

23.10.2014

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Łazach w dniu 31.10.2014 r.

Ogłoszenie dotyczące wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

23.10.2014

Ogłoszenie dotyczące wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

23.10.2014

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmin Łazy dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie).Opublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 02.09.2010
Dokument oglądany razy: 248 516