bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach

 

Aktualności

Zawiadomienie

24.10.2014

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Łazy - etap II".

Obwieszczenie Burmistrza Łaz

24.10.2014

Obwieszczenie Burmistrza Łaz z dnia 23.10.2014r. dotyczące wydania przez Burmistrza Łaz Postanowienia z dnia 22.10.2014r. Nr WK-OŚ.6220.2.4.2014.K o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Łazy - etap II".

Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Łazach w dniu 31.10.2014 r.

23.10.2014

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Łazach w dniu 31.10.2014 r.

Ogłoszenie dotyczące wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

23.10.2014

Ogłoszenie dotyczące wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Łazach

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

23.10.2014

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gmin Łazy dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie).

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9.10.2014r

21.10.2014

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 9.10.2014r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski

Oferta realizacji zadania publicznego

06.10.2014

Burmistrz Łaz przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)

Panel dyskusyjny na temat ewentualnej budowy kopalni rud cynku i ołowiu

02.10.2014

Panel dyskusyjny na temat ewentualnej budowy kopalni rud cynku i ołowiu...Opublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 02.09.2010
Dokument oglądany razy: 247 310