bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP


Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łazach

 

Aktualności

Informacja o wejściu w życie stawek taryfowych za wodę i ścieki

27.01.2015

PROMAX Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 01 lutego 2015r. do dnia 31 stycznia 2016r. obowiązywać będzie kolejny okres taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

23.01.2015

Burmistrz Łaz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu , stanowiącej własność Gminy Łazy.

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ŁAZY w 2015 r.

20.01.2015

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/257/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20.12.2013 r. w sprawie: „Wieloletniego programu współpracy Gminy Łazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2016”

Ogłoszenie

20.01.2015

Ogłoszenie naboru na trzech członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w roku 2015

19.01.2015

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. z 26 marca 2012r. Dz. U z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.)...

Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach

15.01.2015

Ogłoszenie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Łazach

Ogłoszenie o Sesji Rady Miejskiej w Łazach

15.01.2015

Ogłoszenie o Sesji Rady miejskiej w Łazach w dniu 22.01.2015 r.

Obwieszenie o wydaniu decyzji środowiskowej

14.01.2015

Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na :„Rozbudowie Gospodarstwa Rolnego prowadzącego chów indyków zlokalizowanego w miejscowości Wysoka na terenie działki o nr ew. 895”Opublikował: Michał Utracki
Publikacja dnia: 19.11.2012
Podpisał: Łukasz Nowak
Dokument z dnia: 02.09.2010
Dokument oglądany razy: 269 067